piątek, 25 lipca 2014 roku

16:16, 2013.11.12

Nazwa ta nie należy do popularnych w naszym kraju, choć oznacza agencję mającą istotne znaczenie dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Frontex – „zintegrowane zarządzanie granicami”.

Frontex to Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union). Działa ona jako niezależna agencja w ramach Unii Europejskiej, a powstała 1 maja 2005 roku na mocy rozporządzenia z 26 października 2004 roku.

Ktoś może zapytać, po co powołano do życia taki „twór”? Odpowiedź będzie prosta – Frontex został ustanowiony w odpowiedzi na potrzebę poprawienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej (UE), która jak wiadomo ciągle się powiększała o kolejne kraje członkowskie. Mimo że odpowiedzialność za kontrolę i ochronę granic zewnętrznych spoczywa właśnie na państwach członkowskich, Agencja ma ułatwiać zastosowanie istniejących i przyszłych środków UE związanych z zarządzaniem tymi granicami.

Warto wiedzieć, że „granice zewnętrzne” w tym kontekście oznaczają granice lądowe i morskie państw członkowskich Unii, a także porty lotnicze i morskie, do których stosuje się postanowienia prawa UE w sprawie przekraczania przez osoby granic zewnętrznych. W efekcie do głównych zadań Agencji należy koordynowanie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, opracowywanie wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka i przygotowywanie ogólnych oraz szczegółowych jego ocen, wspomaganie państw członkowskich w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy straży granicznych – w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych. W kręgu tych zadań znajduje się również organizowanie seminariów i oferowanie dodatkowego szkolenia urzędnikom właściwych organów, monitorowanie badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych czy wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych.

Ciekawie prezentuje się też struktura i organizacja tej instytucji. Frontex jest bowiem organem UE posiadającym osobowość prawną. Sprawia to, że jest on niezależny w zakresie kwestii technicznych oraz zarządzany i reprezentowany przez dyrektora wykonawczego. Ów dyrektor wykonawczy jest powoływany na okres pięciu lat przez zarząd w oparciu o osiągnięcia, udokumentowane umiejętności administracyjne i zarządcze oraz odpowiednie doświadczenie w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi.

Zarząd Frontexu przyjmuje także sprawozdanie ogólne, program pracy i politykę zatrudnienia Agencji oraz ustala jej strukturę organizacyjną. W skład tego zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego UE oraz dwóch przedstawicieli Komisji. Każde państwo członkowskie wyznacza także zastępcę członka zarządu, natomiast Komisja wyznacza dwóch zastępców. Kadencja członków zarządu trwa 4 lata z możliwością wyznaczenia na kolejną kadencję tylko raz.

Warto pamiętać, że w kwestii informowania o swoich pracach agencja ta ma obowiązek publikować sprawozdanie ogólne oraz dostarczać opinii publicznej i stronom zainteresowanym obiektywne, wiarygodne i łatwe do zrozumienia informacje o swoich działaniach. Dzieje się tak również dlatego, że Frontex jest finansowany z dotacji UE, wkładu państw stowarzyszonych, opłat za świadczone usługi i dobrowolnych wkładów państw członkowskich.

Siedziba Frontexu znajduje się w Warszawie w wieżowcu Rondo 1. Budżet Agencji w 2011 roku wynosił ponad 86 milionów euro.

fot. © Krzysztof Zacharz

Publication © 2013 by: „COMPU” Wydawnictwo & Redakcja, Przedsiębiorstwo Portal i Dziennik Naukowo-Technologiczno-Przemysłowy Wydawca / Redaktor Naczelny Krystian Białas “COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise Portal and Daily Scientific-Technological-Industrial Publisher / Editor-in-Chief Krystian Bialas «COMPU» Maison d'édition & Bureau de la rédaction, Enterprise „COMPU“ Verlagshaus & Redaktion, Unternehmen Worldwide digital distribution and publication of media

, ,

 • Pojawiająca się (nie tylko) w wielu kulturach cyfra 9 2013.10.14
 • Pomoc publiczna zagadką dla przedsiębiorców 2012.10.12
 • Trzydziesta sesja Rady Miasta Katowice 2012.12.10
 • Gorsze dane w branży budowlanej 2012.08.23
 • Kto w Polsce żyje najdłużej? 2011.10.25
 • Kosmiczne testy na rybach 2012.08.13
 • Miłe Zacisze – kameralność i nowatorskie rozwiązania 2012.11.13
 • Kwadratura koła 2012.11.27
 • W Polsce ruszy produkcja morskich wiatraków 2011.11.02
 • Dron poszuka starożytnych ruin 2012.08.22
 • Fritz Hansen inwestuje w Rawiczu 2012.08.14

Zdjęcia i grafiki dodawane do publikowanych tekstów nie zawsze przedstawiają konkretne wydarzenia, przedmioty bądź zjawiska opisywane w danej publikacji - niekiedy są one jedynie tłem dla treści ukazujących się na stronie, nawiązującym do tematyki określonego tekstu.

This website has updated its privacy policy in compliance with EU Cookie legislation. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.

All material is protected by Copyright Laws of the Poland in the European Union and all countries throughout the world. All rights reserved. “COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise is the author of this publication for purposes of copyright and other laws. Any unauthorized exhibition, distribution or copying of this publication or any part thereof is an infringement of the relevant copyright and will subject the infringer to severe civil and criminal penalties.

Supervision of stability and security: International Telecommunication Union, International Organization for Standardization, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Regulated by the Law of National: Polish IT and Telecommunication Chamber of Commerce, Universitaet Liechtenstein, Research and Academic Computer Network - Poland, The Internet Infrastructure Foundation - Sweden, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, Réseau Téléinformatique de l'Education Nationale et de la Recherche.

Permanent archiving of electronic publications - Library of Alexandria in Egypt
Publishing: Restrictive rules , No editing, No external links, No advertisement

Publications based on the Central Archive of Internal Material Evidence, 2005-2014

„COMPU” Wydawnictwo & Redakcja, Przedsiębiorstwo
Portal i Dziennik Naukowo-Technologiczno-Przemysłowy
Wydawca / Redaktor Naczelny Krystian Białas
“COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise
Portal and Daily Scientific-Technological-Industrial
Publisher / Editor-in-Chief Krystian Bialas
«COMPU» Maison d'édition & Bureau de la rédaction
„COMPU“ Verlagshaus & Redaktion, Unternehmen
Worldwide digital distribution and publication of media

ul. Jana III Sobieskiego 11/21CD, PL-40082 Katowice, POLAND
tel.: +48.32 701 02 20, +48.32 797 98 20, +48.32 701 02 10
fax: +48.32 701 02 30, +48.32 701 02 50
NIP: PL498-019-24-17; REGON: 241875536
PKD/NACE: 58.19.Z; Rej Pr. 2364

We analyze the markets of countries:
France, Liechtenstein, Luxembourg,
Sweden, Polish, Portugal

™2006-2014 COMPU
™2011-2014 COMPU (Logo)

Privacy Policy
Terms of Use