środa, 23 lipca 2014 roku

7:39, 2013.10.15

Parlament Europejski to instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu – czyli najwyższego organu przedstawicielskiego w państwach demokratycznych – której członkowie są wybierani przez obywateli państw unijnych na pięcioletnią kadencję. Główna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Strasburgu, w dzielnicy europejskiej, blisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Rady Europy.

Budynek jego strasburskiej siedziby został nazwany Louise Weiss na cześć alzackiej dziennikarki i feministki. To właśnie tutaj mieści się sala plenarna, w której na comiesięcznych obradach gromadzi się ponad siedmiuset parlamentarzystów. Oprócz tej sali budynek posiada jeszcze kilkanaście innych sal konferencyjnych, a także ponad 1100 biur poselskich. Łączna jego powierzchnia wynosi ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz wielkich rozmiarów Europejski Parlament imponuje także fascynującym wyglądem. Jego centralną część stanowi okrągły, wysoki budynek w całości oszklony. To w nim znajduje się sala plenarna. „Okrąglak” ten połączony jest za pomocą przeszklonego łącznika z prostokątnym, nico niższym budynkiem, również oszklonym. Przed głównym wejściem do Parlamentu ustawione są wszystkie flagi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Powszechnie wiadomo, że Parlament Europejski ma 3 siedziby w Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu. Główna siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu i tutaj odbywają się jego obrady. W Brukseli znajdują się biura poselskie i komisje parlamentarne oraz władze klubów, mogą się tam także odbywać dodatkowe posiedzenia Rady. Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego, biblioteka i część zaplecza technicznego znajdują się w Luksemburgu.

Parlament Europejski jest obecnie jedyną instytucją Unii Europejskiej, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Nie zawsze jednak tak było. Początkowo przedstawicieli do Zgromadzenia – czyli poprzednika dzisiejszego Parlamentu – delegowały kraje członkowskie.

Początki Europarlamentu sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. W 1952 roku powstawało Zgromadzenie powołane na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, które uważane jest za pierwowzór Parlamentu Europejskiego. Wówczas w skład tego zgromadzenia wchodziło tylko 6 państw założycielskich: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Każde z tych państw oddelegowało po kilkunastu przedstawicieli, dzięki czemu zgromadzenie to liczyło łącznie 78 osób. Nazwa Parlament Europejski została wprowadzona w 1962 roku.

Na początku działalności Zgromadzenie miało jedynie kompetencje doradcze. Dopiero na przestrzeni kolejnych lat traktaty powoli zwiększały kompetencje unijnego Parlamentu. W roku 1957 państwa członkowskie poszerzyły współpracę, w wyniku której utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą z unią celną i wspólnym rynkiem, który to zapewniał wolność przepływu towarów, usług i kapitału oraz osób cywilnych.

W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Każdy kraj członkowski delegował ze swojego parlamentu posłów. Od tego czasu obywatele Unii Europejskiej co 5 lat wybierają swoich przedstawicieli do tej instytucji w wyborach bezpośrednich i powszechnych.

Wraz z przystępowaniem do Unii Europejskiej kolejnych państw członkowskich liczebność Parlamentu Europejskiego powiększała się. W 2007 roku ich liczba zasiadających w nim osób wzrosła do siedmiuset osiemdziesięciu pięciu. Było to efektem wstąpienia do Unii Rumunii i Bułgarii. Starając się nieco zmniejszyć liczebność tego parlamentu 1 grudnia 2009 roku wprowadzono Traktat Lizboński, który stanowi, że posłów do Parlamentu Europejskiego będzie zawsze siedmiuset pięćdziesięciu jeden wraz z jego przewodniczącym. Polsce przyznano 51 miejsc.

Parlament Europejski dziś jest organem prawodawczym, który ustanawia akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji tego Parlamentu należy także współudział w uchwalaniu „budżetu europejskiego” oraz udzielanie absolutorium z jego wykonania. Nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej, w odróżnieniu od parlamentów krajowych

Parlament Europejski ma natomiast prawo kontrolować inne różne instytucje oraz posiada – do pewnego stopnia – uprawnienia kreacyjne: ma on możliwość uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów), zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego, powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i ma prawo zadawania pytań komisarzom oraz Radzie. Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej.

fot. Rama

Publication © 2013 by: „COMPU” Wydawnictwo & Redakcja, Przedsiębiorstwo Portal i Dziennik Naukowo-Technologiczno-Przemysłowy Wydawca / Redaktor Naczelny Krystian Białas “COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise Portal and Daily Scientific-Technological-Industrial Publisher / Editor-in-Chief Krystian Bialas «COMPU» Maison d'édition & Bureau de la rédaction, Enterprise „COMPU“ Verlagshaus & Redaktion, Unternehmen Worldwide digital distribution and publication of media

, , , , ,

  • Okazja czy odstraszanie klientów? 2013.10.31
  • Czym jest lotnictwo? 2012.04.03
  • Nowa fabryka broni w Polsce 2012.09.11
  • Jabłkowy urodzaj 2012.07.12
  • 3 maja – konstytucyjna rocznica 2013.05.02
  • Nowy Rok – nowe ceny 2011.12.31
  • Kino studyjne lekarstwem na… kino 2013.01.23
  • Urzędnicy lubią podróżować 2012.06.11
  • Hipoterapia – nowoczesna metoda leczenia 2012.10.04

Zdjęcia i grafiki dodawane do publikowanych tekstów nie zawsze przedstawiają konkretne wydarzenia, przedmioty bądź zjawiska opisywane w danej publikacji - niekiedy są one jedynie tłem dla treści ukazujących się na stronie, nawiązującym do tematyki określonego tekstu.

This website has updated its privacy policy in compliance with EU Cookie legislation. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.

All material is protected by Copyright Laws of the Poland in the European Union and all countries throughout the world. All rights reserved. “COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise is the author of this publication for purposes of copyright and other laws. Any unauthorized exhibition, distribution or copying of this publication or any part thereof is an infringement of the relevant copyright and will subject the infringer to severe civil and criminal penalties.

Supervision of stability and security: International Telecommunication Union, International Organization for Standardization, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Regulated by the Law of National: Polish IT and Telecommunication Chamber of Commerce, Universitaet Liechtenstein, Research and Academic Computer Network - Poland, The Internet Infrastructure Foundation - Sweden, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, Réseau Téléinformatique de l'Education Nationale et de la Recherche.

Permanent archiving of electronic publications - Library of Alexandria in Egypt
Publishing: Restrictive rules , No editing, No external links, No advertisement

Publications based on the Central Archive of Internal Material Evidence, 2005-2014

„COMPU” Wydawnictwo & Redakcja, Przedsiębiorstwo
Portal i Dziennik Naukowo-Technologiczno-Przemysłowy
Wydawca / Redaktor Naczelny Krystian Białas
“COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise
Portal and Daily Scientific-Technological-Industrial
Publisher / Editor-in-Chief Krystian Bialas
«COMPU» Maison d'édition & Bureau de la rédaction
„COMPU“ Verlagshaus & Redaktion, Unternehmen
Worldwide digital distribution and publication of media

ul. Jana III Sobieskiego 11/21CD, PL-40082 Katowice, POLAND
tel.: +48.32 701 02 20, +48.32 797 98 20, +48.32 701 02 10
fax: +48.32 701 02 30, +48.32 701 02 50
NIP: PL498-019-24-17; REGON: 241875536
PKD/NACE: 58.19.Z; Rej Pr. 2364

We analyze the markets of countries:
France, Liechtenstein, Luxembourg,
Sweden, Polish, Portugal

™2006-2014 COMPU
™2011-2014 COMPU (Logo)

Privacy Policy
Terms of Use