środa, 23 lipca 2014 roku

16:19, 2011.08.08

INFORMACJE OGÓLNE

Biotechnologia nie jest nową dziedziną nauki. Jest jednym z najstarszych kierunków gospodarczej działalności człowieka. Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki, posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniki wykorzystania  materiałów i procesów biologicznych. W szczególności obejmuje ona procesy biosyntezy i  biotransformacji, przebiegające z udziałem drobnoustrojów, tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz enzymów, a także izolacji otrzymanych w ten sposób  bioproduktów.

Pochodzenie słowa „biotechnologia”[gr.]: bios = życie, techno = rzemiosło, sztuka, logos = nauka.

Termin ten został wprowadzony do piśmiennictwa naukowego w latach 50. dwudziestego wieku. W tym czasie nastąpił gwałtowny rozwój inżynierii genetycznej.

PODZIAŁ  BIOTECHNOLOGII

1)biotechnologia tradycyjna przebiega z udziałem niezmodyfikowanych genetycznie organizmów i enzymów.

2) biotechnologia nowoczesna:  wykorzystywane z nich szczepy drobnoustrojów i linie komórkowe zostały skonstruowane lub zmodyfikowane dzięki wykorzystaniu technik inżynierii genetycznej.

Nowoczesna biotechnologia ściśle wiąże się z tradycyjną,  i taki podział jest sztuczny.

RÓŻŃICE MIĘDZY TRADYCYJNĄ A NOWOCZESNĄ  BIOTECHNOLOGIĄ

Nowoczesna biotechnologia jest zawężana do inżynierii genetycznej, polegającej przede wszystkim na  przenoszeniu lub modyfikacji (w sposób aseksualny) określonych zdefiniowanych genów pomiędzy różnymi gatunkami za pomocą technik laboratoryjnych.

BIOTECHNOLOGIA TRADYCYJNA

Tu też  ma miejsce przenoszenie genów np. podczas dokonywania krzyżowań; jednak nikt nie wie jakie geny czy zespoły genów zostały przeniesione. Do tradycyjnych procesów biotechnologicznych należy warzelnictwo, silosowanie, produkcja nabiałów i inne. Zawsze wykorzystywano tu żywe organizmy. Biotechnologia tradycyjna została opracowana w latach 40. dwudziestego wieku. Ten etap biotechnologii był związany ze stosowaniem naturalnych mikroorganizmów. Rozwinął się on do etapu modyfikacji materiału biologicznego technikami  rekombinowanego DNA. Tu technologia prowadzi do zmiany podstawowej  informacji genetycznej żywego organizmu poprzez wprowadzenie modyfikacji lub usunięcie fragmentu(ów) DNA. Mamy tu już do czynienia z inżynierią genetyczną.

BIOTECHNOLOGIA NOWOCZESNA  (INŻYNIERIA GENETYCZNA)

Techniki inżynierii genetycznej polegają  na przenoszeniu genów  z jednego organizmu do drugiego w celu jego ulepszenia (np. uzyskanie odporności roślin na szkodniki) za pomocą technik laboratoryjnych. Techniki inżynierii genetycznej stosowane są do wprowadzania genów ludzkich do drożdży, przy rozmnażaniu zwierząt i roślin, do modyfikowania żywności.  Inżynieria genetyczna jest  stosowana także w farmacji  (otrzymywanie biofarmaceutyków). Zastosowanie  jej umożliwiło otrzymywanie nowych i skuteczniejszych preparatów używanych w leczeniu chorób wirusowych, nowotworowych i układu krążenia. Jej techniki są stosowane także  w sądownictwie i kryminalistyce (techniki DNA), w diagnostyce prenatalnej, poradnictwie przedmałżeńskim. Inżynieria genetyczna  obejmuje m.in.  technikę hodowli „in vitro”organizmów wyższych, fuzje komórek inżynierii białka, technologię enzymów, biokatalizę w układach z rozpuszczalnikami organicznymi, komputerowe modulowanie i sterowanie bioprocesami, nowoczesne techniki wydzielania i oczyszczania  bioproduktów. Ważną dziedziną biotechnologii jest agrobiotechnologia. Zajmuje się ona poprawianiem właściwości roślin m.in. podwyższeniem ich odporności na stresy środowiskowe (susza, zasolenie czy   zakwaszenie gleby) oraz roślin odpornych na stresy biotyczne. Biotechnologia środowiskowa zajmuje się rozwiązywaniem problemów ochrony środowiska  przez wykorzystanie mikroorganizmów w celu wytwarzania pożądanych produktów lub rozkładu substancji niepożądanych w środowisku.  Czynione są też próby wprowadzania do roślin nowych genów.  Próby modyfikowania żywności polegają na ulepszaniu jej technikami inżynierii genetycznej przy zastosowaniu mikroorganizmów, roślin lub zwierząt. Produkowanie żywności modyfikowanej stale budzi  liczne kontrowersje. Podobnie  zresztą jest , jeżeli chodzi o problem klonowania zwierząt. Zwierzęta transgeniczne nie są dostępne dla celów konsumpcyjnych. Są one tylko dostępne w laboratoriach naukowych np. przy ocenie nowych preparatów farmakologicznych. Klonowanie człowieka jak i zwierząt nie jest przedmiotem badań w dziedzinie biotechnologii molekularnej. Prowadzi się także prace nad  wykorzystaniem zwierząt jako dawców tkanek lub całych organów. Jest to jednak w praktyce wciąż nieosiągalne. Zastosowanie technik inżynierii genetycznej z pewnością umożliwi ograniczenie lub nawet likwidację tak strasznych chorób jak choroba  Alzheimera czy Parkinsona, otyłość, amnezja i wiele innych. Nie da się jednak wykorzystać inżynierii genetycznej do zatrzymania linii ludzkiego życia. Każdy żywy organizm starzeje się i umiera. Te procesy są zapisane w informacji genetycznej organizmów.

Współczesna biotechnologia jest dziedziną nauki o niezwykłej doniosłości dla rozwoju cywilizacyjnego i budzącą jednocześnie wiele emocji w różnych kręgach społecznych. Ludzkość musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy i w jaki sposób korzystać z dobrodziejstw, jakie ona przynosi.

fot. udostępniona redakcji

Publication © 2011 by: „COMPU” Wydawnictwo & Redakcja, Przedsiębiorstwo Portal i Dziennik Naukowo-Technologiczno-Przemysłowy Wydawca / Redaktor Naczelny Krystian Białas “COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise Portal and Daily Scientific-Technological-Industrial Publisher / Editor-in-Chief Krystian Bialas «COMPU» Maison d'édition & Bureau de la rédaction, Enterprise „COMPU“ Verlagshaus & Redaktion, Unternehmen Worldwide digital distribution and publication of media

,

 • Przemówienia a rozmowa z kontrahentem 2013.09.04
 • Urzędnicy lubią podróżować 2012.06.11
 • Myszy pomagają znaleźć podłoże alkoholizmu 2011.11.07
 • Dzień Promocji Zdrowia w Katowicach 2012.12.06
 • Kodak rezygnuje z aparatów cyfrowych 2012.02.15
 • Życiodajna cyfra 8 2013.11.07
 • Polacy pomysłodawcami innowacyjnego mostu 2012.06.08
 • Czy ceny wzrosną? 2011.10.23
 • Warszawski dworzec zyskał bezpłatny Internet 2012.08.28
 • Co oznacza słowo „lokowanie”? 2013.08.12
 • Pole golfowe zamiast sterty śmieci 2012.02.28

Zdjęcia i grafiki dodawane do publikowanych tekstów nie zawsze przedstawiają konkretne wydarzenia, przedmioty bądź zjawiska opisywane w danej publikacji - niekiedy są one jedynie tłem dla treści ukazujących się na stronie, nawiązującym do tematyki określonego tekstu.

This website has updated its privacy policy in compliance with EU Cookie legislation. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.

All material is protected by Copyright Laws of the Poland in the European Union and all countries throughout the world. All rights reserved. “COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise is the author of this publication for purposes of copyright and other laws. Any unauthorized exhibition, distribution or copying of this publication or any part thereof is an infringement of the relevant copyright and will subject the infringer to severe civil and criminal penalties.

Supervision of stability and security: International Telecommunication Union, International Organization for Standardization, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Regulated by the Law of National: Polish IT and Telecommunication Chamber of Commerce, Universitaet Liechtenstein, Research and Academic Computer Network - Poland, The Internet Infrastructure Foundation - Sweden, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, Réseau Téléinformatique de l'Education Nationale et de la Recherche.

Permanent archiving of electronic publications - Library of Alexandria in Egypt
Publishing: Restrictive rules , No editing, No external links, No advertisement

Publications based on the Central Archive of Internal Material Evidence, 2005-2014

„COMPU” Wydawnictwo & Redakcja, Przedsiębiorstwo
Portal i Dziennik Naukowo-Technologiczno-Przemysłowy
Wydawca / Redaktor Naczelny Krystian Białas
“COMPU” Publishing House & Editorial Office, Enterprise
Portal and Daily Scientific-Technological-Industrial
Publisher / Editor-in-Chief Krystian Bialas
«COMPU» Maison d'édition & Bureau de la rédaction
„COMPU“ Verlagshaus & Redaktion, Unternehmen
Worldwide digital distribution and publication of media

ul. Jana III Sobieskiego 11/21CD, PL-40082 Katowice, POLAND
tel.: +48.32 701 02 20, +48.32 797 98 20, +48.32 701 02 10
fax: +48.32 701 02 30, +48.32 701 02 50
NIP: PL498-019-24-17; REGON: 241875536
PKD/NACE: 58.19.Z; Rej Pr. 2364

We analyze the markets of countries:
France, Liechtenstein, Luxembourg,
Sweden, Polish, Portugal

™2006-2014 COMPU
™2011-2014 COMPU (Logo)

Privacy Policy
Terms of Use